Spring til indhold

Bulgarien i tal

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database fra 2014. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan du se Verdensbankens data for tidligere og fremtidige år. Opdateret i februar 2016.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal 111.000 Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal 7.223.938 Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) -0,57 Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) 74,47 År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 7.720 USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) 1,33 Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) - USD/år Link til kilde
Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD) - USD/indbygger Link til kilde
Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD) - USD Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) 8,80 Promille (‰) Link til kilde
Indskrevet i grundskolen (% netto) 99,08 Procent (%) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) 99 Procent (%) Link til kilde
Inflation 0,45 Årlig % Link til kilde