Spring til indhold

Sunny Beach og Golden Sands

FOR ENGLISH VERSION PLEASE SEE BELOW

Hvert år tager tusindvis af danskere til Bulgarien, og for rigtig manges vedkommende er ferieområderne Sunny Beach og Golden Sands deres feriedestination. 
 
Bulgarien og dets kystområder er fantastisk smukke og har ligeledes en dejlig varm sommer, men husk at tage dine forholdsregler. Ignorering af kystområdernes regler og tour guides anvisninger kan ende med dårlige rejseoplevelser, og i værste tilfælde ulykker.   

Turisttunge områder oplever typisk flere uheld end andre, og Sunny Beach er ingen undtagelse. Den danske ambassade i Bulgarien, der ligger i Sofia, og Konsulatet i Varna hjælper danskere i hele landet. Generelt er langt de fleste af de henvendelser, som ambassaden beskæftiger sig med, dog relateret til Sunny Beach. Henvendelserne omhandler oftest pas, tyveri eller mistede genstande, men i nogle tilfælde også danskere, der har været udsat for eller vidne til en ulykke eller forbrydelse.

Mange problemer opstår i forbindelse med alkohol samt, hvor danskere ikke har forstået Bulgariens skrevne og uskrevne regler. Sørg derfor altid for at følge de lokale anvisninger, og vær særlig opmærksom på kysterne i august måned, da strømmene er tættere på kysten end normalt i denne periode.

For at være så behjælpelig og præventiv som mulig, har ambassaden her et par anbefalinger, som danskere, der skal til Bulgarien, med fordel kan følge, for at undgå de typiske uheld: PDF.

Ambassaden anbefaler derudover, at man kigger vores Rejse og Ophold sektion igennem, der både indeholder information om forberedelse hjemmefra, og hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude.

Pas og visum
Husk at medbringe gyldigt pas og sørg for, at det ikke udløber under opholdet. Hvis passet nærmer sig sin udløbsdato, er et midlertidigt eller forlænget pas også accepteret, men HUSK at holde øje med, at passet er gyldigt under resten af opholdet.   

 
Vigtig information, vedrørende pas og visum, for indvandrere og flygtninge, der tager på ferie i Bulgarien. Pas og Visum.

____________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Every year, thousands of Danes travel to Bulgaria and in most cases the popular holiday resorts Sunny Beach and Golden Sands are their destination.


Bulgaria and its coastal areas are stunningly beautiful and provide the visitors with a warm summer, but remember to take your precautions. Ignorance of the rules, applied by the coastal areas and the tour guides, can result in bad experiences and in the ‘worst’ cases, accidents. 

 
Popular tourist locations often experience more accidents than other places and Sunny Beach is no exception. The Danish Embassy in Sofia and the Danish Consulate in Varna provide counselling for Danes all across Bulgaria. However, in general most of the help, provided by the Embassy, is related to Sunny Beach. The cases are usually about passports, thefts or lost items but in some cases they also regard Danes who have experienced or witnessed an accident or a crime.

     
Alcohol and disregard for the written and unwritten rules of Bulgaria is the primary factor behind the problems. Therefore, please attempt to follow the local guiding and be aware of the coasts in August, where the currents are much closer to the coast than usual in this period.


In order to prevent the most common accidents the embassy has provided a list of recommendations and suggestions for Danes who are travelling to Bulgaria:
PDF.


Furthermore, the Embassy suggests travellers to look through our Travelling and Residence section (in Danish), which has a list of preparations one should make before travelling and what one should do in case an accident happens.


Passport and visa
Remember to bring a valid passport and make sure it doesn’t expire during the vacation. If your passport is about to expire, a provisional or an extended passport will work just as well, but please make sure that it’s valid for your whole stay.


Important information, regarding passport and visa, for immigrants and refugees who wish to travel to Bulgaria. Link.