Spring til indhold

Handelspraktikant

Ambassaden i Sofia søger en handelspraktikant fra 1. februar 2018 - 31. juli 2018.

Hvad kan den danske ambassade i Sofia tilbyde?

Som handelspraktikant på ambassaden i Sofia vil du få et solidt kendskab til dansk eksport- og investeringsfremme i Bulgarien og Sydøsteuropa, samt få et dybdegående indblik i arbejdet på en dansk ambassade. Bulgarien oplever efter indtrædelsen i EU og NATO en række politiske, økonomiske og sociale udfordringer, der vil give dig mulighed for at arbejde i et spændende og udfordrende miljø. 1. januar 2018 overtager Bulgarien EU-formandskabet fra Estland, hvilket får stor betydning for Bulgarien. Sofia er en hovedstad under konstant forandring med et pulserende kulturliv og byder samtidigt på unikke naturoplevelser i de omkringliggende bjerge.

Praktikantopgaver:

• Yde bistand til danske virksomheder og være en aktiv del i udviklingen af ambassadens kommercielle strategi. Yderligere vil man indgå i det regionale handelssamarbejde.

• Være en del af ambassadens handelsafdeling giver mulighed for at deltage i politiske og økonomiske møder samt udarbejdelse af indberetninger til Udenrigsministeriet.

• Være en del af hverdagen på en lille ambassade ved sommetider at tage del i ambassadens opgaver på tværs af arbejdsområderne. Herunder indgå i tæt samarbejde med Public Diplomacy-praktikanten.

• Indgå i et team på tre, der dagligt varetager ambassadens handelsarbejde.

• Assistere med opdatering af ambassadens hjemmeside, Facebook-profil, og Twitter-konto.


Hvem kan søge?

• Du bør inden praktikopholdets start have bestået din bachelor og være tilmeldt en økonomisk, samfundsfaglig eller internationalt rettet kandidatuddannelse.

• Du skal kunne arbejde målrettet og selvstændigt, men samtidigt indgå i et flerkulturelt og dynamisk miljø.

• Du skal være udadvendt, nysgerrig og åben for en ny kultur.

• Du skal besidde et sikkert engelsk, både mundtligt og skriftligt.

• Du skal være dansk statsborger eller kunne dokumentere længerevarende fast tilknytning til Danmark.


Kontraktforhold:
Der indgås en kontrakt for praktikopholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder en kompensation på DKK 2.500 pr. måned som tilskud til kost, logi og transport. Ambassaden stiller ikke bolig til rådighed, men de nuværende praktikanter lejer en lejlighed med aftale om overtagelse for de kommende praktikanter. Der er under opholdet mulighed for at modtage SU efter gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgningsfristen for praktikopholdet er 18. september 2017 kl. 12.00.
Ansøgning (maks. én side), CV, kopi af eksamensbevis samt eventuelle relevante bilag sendes til ambassaden i én samlet pdf-fil til sofamb@um.dk. Anfør venligst "Praktikansøgning - Handelsafdelingen" i emnefeltet.

Ved spørgsmål kontakt ambassadens nuværende handelspraktikant Nina Andersen på tlf.: +359 886 399 782 eller via sofamb@um.dk

Når ambassaden har modtaget ansøgningen, sendes en bekræftelse på dette. Der afholdes samtaler over Skype snarest muligt efter ansøgningsfristen. Endelig svar på ansøgningen kan forventes senest en måned efter fristen.