Spring til indhold

Public Diplomacy-praktikant

Har du flair for politik og interesse for kommunikation? Den danske ambassade i Bulgarien søger en Public Diplomacy-praktikant fra 1. februar 2018 - 31. juli 2018.

Hvad kan ambassaden tilbyde?
Som Public Diplomacy-praktikant på ambassaden i Sofia vil du opnå et solidt kendskab til Public Diplomacy-området, samt få et dybdegående indblik i arbejdet på en dansk ambassade. Bulgarien oplever en række politiske, sociale og økonomiske udfordringer og er under stadig forandring efter indtrædelse i EU og NATO. Bulgarien overtager desuden EU-formandskabet pr. 1. januar 2018, hvilket du som Public Diplomacy-praktikant også vil komme til at beskæftige dig med. Arbejdet på ambassaden foregår derfor i et spændende og udfordrende miljø og giver mulighed for et indgående kendskab til det politiske liv i Bulgarien og EU’s institutioner. Sofia er en hovedstad under konstant forvandling med et interessant kulturliv og byder samtidigt på unikke naturoplevelser i de omkringliggende bjerge.

Praktikantopgaver:
• Bidrage til at skabe kendskab til Danmark som foregangsland på en række centrale områder, herunder klima og miljø, design og arkitektur samt globalt ansvar og engagement.


• Medvirke til at skabe øget opmærksomhed om Danmark ved bl.a. at arrangere events, samt deltage i møder og konferencer.


• Være en del af ambassadens politiske virke ved at deltage i politiske møder, udarbejde indberetninger til Udenrigsministeriet, samt udforme mindre politiske analyser.


• Være en del af hverdagen på en lille ambassade ved sommetider at tage del i ambassadens opgaver på tværs af arbejdsområderne. Herunder indgå i tæt samarbejde med handelspraktikanten.


• Assistere med opdatering af ambassadens hjemmeside, Facebook-profil, og Twitter-konto.

Hvem kan søge?
• Du bør inden praktikopholdets start have bestået din bachelor og være tilmeldt en humanistisk eller samfundsfaglig kandidatuddannelse.


• Du skal kunne arbejde målrettet og selvstændigt, men samtidigt indgå i et flerkulturelt og dynamisk miljø.


• Du skal være udadvendt, nysgerrig og åben for en ny kultur.


• Du skal besidde et sikkert engelsk, både mundtligt og skriftligt.


• Du skal være dansk statsborger eller kunne dokumentere længerevarende fast tilknytning til Danmark.Kontraktforhold:
Der indgås en kontrakt for praktikopholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder en kompensation på DKK 2.500 pr. måned, som tilskud til kost, logi og transport. Ambassaden stiller ikke bolig til rådighed, men de nuværende praktikanter lejer en lejlighed med aftale om overtagelse for de kommende praktikanter. Der er under opholdet mulighed for at modtage SU efter gældende regler.

Er du interesseret?
Ansøgningsfristen for praktikstillingen er 18. september 2017 kl. 12.00.
Ansøgning (maks. én side), CV, kopi af eksamensbevis samt eventuelle relevante bilag sendes til ambassaden i én samlet pdf-fil til sofamb@um.dk. Anfør venligst "Praktikansøgning - Public Diplomacy" i emnefeltet.

Ved spørgsmål kontakt den nuværende Public Diplomacy-praktikant Ditte Wiberg på tlf.: +359 882 406 462 eller ambassaden via sofamb@um.dk.

Når ambassaden har modtaget ansøgningen, sendes en bekræftelse på dette. Der afholdes samtaler over Skype snarest muligt efter ansøgningsfristen. Endelig svar på ansøgningen kan forventes ca. en måned efter fristen.