Spring til indhold

Danskerliste

Danske statsborgere, som opholder sig i landet i kortere eller længere tid, kan registrere deres ophold. Registreringen er frivillig, men kan vise sig at være fordelagtig i krisesituationer.

 Hvad er danskerlisten?

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt, i det land du opholder dig i.

I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. I nogle lande kan det være relevant kun at registrere sig, hvis man skal opholde sig i landet i en længere periode. Mens det i lande med særlige risikoforhold anbefales, at man også registrerer sig ved kortere ophold.

Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. System minder automatisk brugeren om at opdatere sine oplysninger senest 12 måneder efter sidste logon.

Du får adgang til Danskerlisten via et selvvalgt ID og password eller NemID.

Registrér dig på danskerlisten her >> 

Hvis du har brug for hjælp vedrørende Danskerlisten kan du kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice (BBB@um.dk, telefon +45 3392 1112).