Spring til indhold

Registrer din virksomhed eller ejendom i Bulgarien, og få notifikationer direkte på din telefon i tilfælde af svindel

11.08.2015  13:31

1. Registreringskontoret i Bulgarien (Registry Agency in Bulgaria) tilbyder en service med gratis SMS notifikationer, for forretningsfolks registrerede virksomheder i Handelsregisteret. Ansøgninger bør kun indsendes af personer, der har ret til at lede eller repræsentere den respektive virksomhed inden for dennes respektive branche.  Ansøgningsformen kan findes her: http://www.registryagency.bg/media/filer_public/56/3f/563fe8f3-bf74-4008-b332-acbd9735fbe4/11.pdf

2. Registreringskontoret i Bulgarien tilbyder også gratis SMS notifikationer vedrørende tjenester, der udbydes af registerkontorer (Ejendomsregisteret).  Ansøgninger kan indsendes af borgere med ejendom i Bulgarien. Ansøgningen skal indleveres i egen person. Tjenesten inkluderer notifikationer vedrørende registrering, sletning, registrering af afslag, samt baggrund for afslag, certificeret udskrift af en sag eller afslag på et certificeret udskrift af en sag. Ansøgningsformen kan findes her: http://www.registryagency.bg/media/filer_public/1f/99/1f991ea0-5b0c-4cc0-b3d7-d25d254d5ee2/2_pdfsam_za.pdf

3. Registreringskontoret tilbyder betalt SMS notifikationer vedrørende registrering af forretningsfolk i informationssystemet hos Registreringskontoret. Tjenesten er tilgængelig for alle bruger, uanset om de bestyrer eller repræsenterer firmaet i den respektive investors branche eller ej. Tjenesten tillader brugeren at modtage beskeder vedrørende op til ti bekendtgjorte virksomhedssager.
Tjenesten er tilgængelig her: http://sms.brra.bg

4. Registreringskontoret tilbyder betalte SMS notifikationer vedrørende tjenester, der udbydes af registerkontorer (Ejendomsregisteret). Tjenesten er tilgængelig for alle brugere, inklusiv udenlandske borgere. Tjenesten inkluderer SMS notifikationer vedrørende: registreringer, optagelser eller sletninger i bøgerne, afslag eller beslutninger fra distrikt domstole, udgivelse af certificerede sager eller afslag på udgivelse af certificerede sager, korrektion af en registrering i informationssystemet – normale EGN (CPR-nummer) for bulgarske borgere og specielle EGN for udenlandske borgere.
Tjenesten er tilgængelig her: http://sms-imot.registryagency.bg/
 
5. Registreringskontoret administrerer informationshjemmesiden med hjælp og vejledning til udenlandske borgere, i processen med erhvervelse og administrering af faste ejendomme i Bulgarien. http://www.property-in-bulgaria.bg/ Hjemmesidens indhold er tilgængeligt på engelsk, russisk og bulgarsk.
_________________________________________________________

ENGLISH

1. The Registry Agency in Bulgaria provides free of charge SMS notification about effected incoming registration of a trader in the Commercial Register. The applications should be submitted only by persons who have the right to manage or represent the trader respectively the branch of the foreign trader. Applications must be submitted in person. The application form can be found at: http://www.registryagency.bg/media/filer_public/56/3f/563fe8f3-bf74-4008-b332-acbd9735fbe4/11.pdf

2. The Registry Agency also provides free of charge SMS notification about services provided by registry offices (Property Register). Applications can be submitted by owners of property in the territory of Bulgaria. Applications must be submitted in person. The service includes notification about registration, deletion, registration of a refusal, movement of a refusal, issue of certified transcript and refusal for issue of certified transcript. The application form is available at: http://www.registryagency.bg/media/filer_public/1f/99/1f991ea0-5b0c-4cc0-b3d7-d25d254d5ee2/2_pdfsam_za.pdf
 
3. The Registry Agency provides paid SMS notification about an incoming registration of a trader in the information system of the Registry Agency. The service is available for all users whether they manage or represent the company, respectively the branch of the foreign trader. The service allows the user to receive messages about a change in up to ten announced corporate cases. The service is available at: http://sms.brra.bg

4. The Registry Agency provides paid SMS notification about services provided by registry offices (Property Register). The service is available for all users including foreign citizens. The service includes SMS notification of entries, recordation and deletions in the books, refusals and decisions issued thereon by the district court, issuing certified transcripts and refusal to issue certified transcript, correction of an entry in the information system – for natural/legal person with PIN, for foreign person – with personal number of a foreigner. The service is available at: http://sms-imot.registryagency.bg/

5. The Registry Agency administrates the Information website about support of foreign citizens in the process of acquisition and management of real estate in Bulgaria http://www.property-in-bulgaria.bg/ The content of the website is available in English, Russian and Bulgarian.Seneste nyt

    Se alle