Spring til indhold

Landskamp Bulgarien - Danmark

28.09.2012  09:49

Oversigt over retningslinjer for overholdelse af den offentlige orden ved sports arrangementer, i henhold til bulgarsk lovgivning:

Forud for indgang til stadion kan kropsvisitering forekomme.

Det er forbudt at medbringe følgende genstande:

1. Våben, eller genstande der kan blive brugt som våben.

2. Spraydåser, såsom peberspray, dåsemaling eller lign.

3. Flasker, herunder plasticflasker over 500 ml, glas eller kander lavet af materiale der let går i stykker eller er meget hårdt.

4. Genstande af betydelig størrelse, såsom stiger, kasser, stole, kufferter eller lign.

5. Nødblus, romerlys og anden pyroteknik.

6. Flag og bannere der har stænger længere end 1 m og en diameter over 1 cm.

7. Mekanisk drevet udstyr der anvendes til at lave larm.

8. Alkoholiske drikke, narkotika eller andre euforiserende stoffer.

9. Dyr.

Udelukkende personer der har billet eller på anden måde tilladelse til at opholde sig i sportsområdet må opholde sig i dette.

Berusede personer vil blive nægtet adgang. Det er en skønssag foretaget af den enkelte kontrollør. Alkoholmeter vil ikke blive anvendt.

Tilskuere skal forblive i den sektor der er anført på deres billet, med mindre instrueret anderledes af sikkerhedspersonalet.

Yderligere er det bestemt, at tilskuere ikke må:

1. Forcere vægge, anlæg, hegn eller lign. på sportsområdet

2. Trænge ind på områder uden adgang for tilskuere.

3. Bruge åben ild til at antænde og affyre nødraketter.

4. På nogen måde skrive, tegne eller male på de til stadionet tilhørende faciliteter, eller på veje og bygninger til og fra stadion.

5. Indtage alkohol, narkotika eller andre euforiserende stoffer.

6. Forurene stadion.

7. Klæde sig på en sådan måde, at det hindrer identifikationen af ens person.

Overtrædelse af ovenstående medfører bortvisning.

Hooliganisme:

Det er ikke tilladt at komme med tilråb eller bruge fagter, der af modtageren kan opfattes som krænkende eller provokerende. Ligeledes er det ikke tilladt at medvirke til slåskamp, løbe ind på banen, beskadige andres ejendom, nægte at følge henvisning fra arrangørerne eller politiet, eller andre lignende gerninger, der ikke kan anses som værende omfattet af straffeloven, og er begået i umiddelbar tilknytning til sportsbegivenheden, både før, under og efter.

Overtrædelse kan medføre: Fængsling i op til 25 dage, bøde op til 2000 BGN (ca. DKK 7660) eller samfundstjeneste. Derudover kan overtrædelse medføre udelukkelse for såvel nationale som internationale kampe i op til tre år. Personer over 16 år, der er tilregnelige i gerningsøjeblikket, er omfattet af reglerne om hooliganisme. For personer under 16 år gælder landets ungdomskriminalitetslove.

 Seneste nyt

    Se alle