Spring til indhold

Public Diplomacy Praktikant

Har du flair for kommunikation og interesse for kultur? Ambassaden i Sofia søger en Public Diplomacy praktikant fra 1. februar - 31. juli 2021. 

Ambassaden i Sofia, Bulgarien søger per 1. februar 2021 en Public Diplomacy praktikant. Bulgarien oplever efter indtrædelsen i EU og NATO en række politiske-, sociale- og økonomiske udfordringer, der vil give dig som praktikant, mulighed for at arbejde i et spændende og udfordrende miljø.

Som praktikant på ambassaden vil du opnå et solidt kendskab til Public Diplomacy-området samt et dybdegående indblik i arbejdet på en dansk ambassade.

Du vil sammen med ambassadens øvrige medarbejdere skulle bidrage til at udrede kendskabet om Danmarks politiske prioriteter samt rolle som foregangsland på en række centrale områder, herunder klima og miljø, design og arkitektur samt globalt ansvar og engagement. Du skal således medvirke til at skabe øget opmærksomhed om Danmark og dansk kultur ved bl.a. at arrangere og deltage i møder, konferencer og kulturaktiviteter.

Derudover vil du i et mindre omfang blive inddraget i ambassadens politiske virke, ved eksempelvis at udarbejde indberetninger til Udenrigsministeriet. Dertil er det også dig, som sidder med ansvaret for opdatering af ambassadens Facebookprofil og hjemmeside.

Du vil blive en del af en lille ambassade, og vil derfor få mulighed for at deltage i ambassadens mange opgaver på tværs af arbejdsområderne, og ligeledes indgå i tæt samarbejde med den Politisk-økonomiske praktikant.

Kvalifikationer

  • Vi søger en engageret kandidatstuderende med en bachelorgrad fra et kommunikations-, humanistisk-, samfunds - eller internationalt rettet studie, men alle med en afsluttet bachelorgrad opfordres til at søge stillingen. 
  • Da der er tale om en lille ambassade, vægtes selvstændighed, ansvarlighed og initiativ fra praktikantens side. 
  • Det forventes, at praktikanten arbejder målrettet og selvstændigt, men samtidig kan indgå i et flerkulturelt og dynamisk miljø. Bulgarien er et spændende land i rivende udvikling og vi forventer derfor, at du er udadvendt, nysgerrig og åben for en ny kultur. 
  • Et sikkert engelsk, både mundtligt og skriftligt, forudsættes. Tidligere relevant erhvervserfaring er også en fordel, men ikke et krav.
  • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med sociale medier samt opdatering af hjemmesider.
           

Kontraktforhold 
Der indgås en praktikaftale for praktikopholdet. Praktikanten skal være dansk statsborger eller kunne dokumentere længerevarende fast tilknytning til Danmark. Derudover er en sikkerhedsgodkendelse en forudsætning for at arbejde som praktikant på ambassaden.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder en kompensation på pt. DKK 2.500 pr. måned, som tilskud til kost, logi og transport. Ambassaden stiller ikke bolig til rådighed, men de nuværende praktikanter lejer en lejlighed med aftale om overtagelse for de kommende praktikanter. Der er under opholdet mulighed for at modtage SU efter gældende regler. 

Ansøgning 
Ansøgningsfristen for praktikstillingen er mandag d. 7. september 2020 kl. 23:59.
Ansøgning (maks. én side), CV, kopi af eksamensbevis samt eventuelle relevante bilag sendes til ambassaden via e-mail i én samlet pdf-fil til sofamb@um.dk
Anfør venligst i emnefeltet: "Praktikansøgning - Public Diplomacy".

For yderligere oplysninger kontakt ambassaden på tlf.: +359 2 917 01 00 eller via sofamb@um.dk