Spring til indhold

Pas til børn

Børn skal henvende sig på ambassaden i Sofia, for at få udstedt et pas. De kan dog også ansøge om pas under ferieophold i Danmark. I begge tilfælde er det et krav, at barnet møder personligt op blandt andet med henblik på mål af højde og verifikation af fotoet. Også nyfødte skal møde op. Begge forældre anmodes om at møde personligt op sammen med barnet, da begge forældre skal give skriftligt samtykke til pasudstedelsen.

Statsborgerskab

Et barn født i udlandet, er dansk statsborger ved fødslen, hvis:

  • Begge forældre er danske statsborgere
  • Mor er dansk statsborger
  • Barnet er født i ægteskab, og enten mor eller far er dansk statsborger

Hvis et barn af dansk far og en udenlandsk mor ikke opnår dansk statsborgerskab ved fødslen, vil barnet automatisk opnå dansk statsborgerskab, hvis forældrene indgår ægteskab efter barnets fødsel. Det gælder også selvom forældrene senere bliver separerede eller skilt. Det er en betingelse, at barnet på tidspunktet for forældrenes ægteskab er under 18 år, ikke tidligere har været gift og ikke opnåede dansk statsborgerskab ved fødslen.

Ambassaden gør i øvrigt opmærksom på at barnet, hvis det er født i udlandet og ikke har været bosat i Danmark, ikke vil få tildelt et dansk personnummer. Dansk personnummer tildeles først efter tilmelding til det danske folkeregister.

Børn skal have egne pas

Bulgarien accepterer ikke, at børn rejser på forældres eller nærtståendes pas. Derudover skal alle fra den 26. juni 2012 være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet. Børn under 15 år, der er optaget i en voksens pas, skal derfor have eget pas, hvis de står over for at rejse til udlandet.

Det honorære konsulat i Varna kan også tage imod ansøgninger om nye pas til børn uden 12 år.

Pasfoto

Ambassaden tager som udgangspunkt et billede af barnet på ambassaden.
I de situationer, hvor det på grund af barnets alder ikke er muligt at tage et billede af barnet, kan det anbefales at medbringe et nyt billede af barnet, som opfylder Politiets krav. Dette billede kan scannes af ambassaden.

Gyldighed

For børn fra 0 - 5 år udstedes pas med en gyldighed, der normalt ikke overstiger 2 år
Pas til børn mellem 5 - 18 år udstedes med en gyldighed på 5 år fra udstedelsesdatoen.

Forældremyndighed

Hvis det angives, at kun den ene af forældrene har forældremyndighed, må vedkommende dokumentere dette.

Pas til boern