Gå til indhold

Nyheder

Afholdelse af kommunal- og regionalvalg i Danmark tirsdag den 16. november 2021

Der afholdes kommunal- og regionalvalg i Danmark tirsdag den 16. november 2021.

Betingelser og frist for brevstemmeafgivning

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til kommunale og regionale valg har med de i loven fastsatte undtagelser enhver, der på valgdagen

- er fyldt 18 år,

- har fast bopæl i kommunen/regionen, og som herudover

  • enten har dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU
  • er statsborger i Island eller Norge
  • eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

 

Vælgere, der kan stemme til valget, kan brevstemme på ambassaden i Sofia og på det danske konsulat i Varna:


Mandag til fredag: kl. 10.00 - kl. 12.00

 

 

Husk legitimation.

Loading...