Gå til indhold

The Trade Council i Bulgarien

The Trade Council kan hjælpe dig med at opbygge gode relationer og derved sikre en god start på det nye marked.

Priserne for kommercielle ydelser kan findes inde på gebyrbekendtgørelsens kapitel 2 ved at klikke her.

The Trade Council har lanceret en række målrettede ydelser under fællesbetegnelsen ”Global Public Affairs”, der kan understøtte din virksomheds positionering over for offentlige myndigheder eller politiske beslutningstagere i udlandet.

Vores globale tilstedeværelse, politiske viden og internationale netværk gør os til en stærk partner for danske virksomheder, der opererer under regulerede eller vanskelige forhold på eksportmarkederne.

Via vores ambassader kan vi tilbyde din virksomhed følgende services inden for Global Public Affairs:

  • Adgang til centrale beslutningstagere
  • Kortlægning af centrale aktører og deres indbyrdes positioner inden for et givent område
  • Overvågning og kortlægning af lovgivning og politiske processer
  • Afholdelse af aktiviteter, der skaber opmærksomhed om ”danske løsninger” - målrettet offentlige beslutningstagere, medier mv.
  • Vurdering og håndtering af handelspolitiske spørgsmål samt politiske risici, CSR og anti-korruption
  • Håndtering af tvister og overvågning af retssager
  • Rådgivning om ”Base of the Pyramide”, dvs. nye markedssegmenter inden for lavindkomstgrupper.