Gå til indhold

Forretningskultur

Det er altid anderledes at gøre forretning i udlandet end på hjemmemarkedet. Den danske ambassade i Sofia vil gerne være behjælpelig med, at danske virksomheder får så god en start på det bulgarske marked, som muligt. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan forretningskulturen er i Bulgarien.

Forretningskultur

Bulgarerne er venlige og omgængelige, men kan under forhandlinger have tendens til forholdsvis sent i et forhandlingsforløb at bringe nye elementer på banen.

Påklædning

Der er ingen særlige krav til påklædning, om end alt for fritidspræget påklædning nok vil blive mødt med en vis undren. Pæn daglig, let konservativ, påklædning vil i de fleste tilfælde være velset til et forretningsmøde og til de fleste former for selskabelige sammenkomster (frokost, middag, koncert- og teaterbesøg).

Sprog

Det bulgarske sprog tilhører den slaviske sprogstamme, der er udbredt i Øst- og Centraleuropa, i de fleste lande på Balkan samt den nordlige del af Asien. I Bulgarien anvendes det kyrilliske alfabet.

Selvom mange, især yngre bulgarer taler engelsk eller tysk, kan der være sprogproblemer. De fleste bulgarer foretrækker at forhandle på modersmålet. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at der er en tolk til stede, og at der er tilstrækkelig tid til forhandlingerne, som på grund af tolkningen kan tage væsentlig længere tid end forventet. Korrespondancesproget er som regel engelsk eller tysk.

Kontortider

Banker og kontorer har normalt åbent mandag-fredag fra 9.00 til 17.00. Nogle kontorer holder en time lukket omkring frokosttid.

Butikker er sædvanligvis åbne mandag-lørdag fra 10.00 til 20.00, og mange holder også åbent om søndagen. Derudover er der døgnåbne apoteker, restauranter og kiosker.

I Bulgarien holder man sædvanligvis såkaldte "Brodage" flere gange om året. Falder en national helligdag på en hverdag tæt på en weekend, fx tirsdag, holdes der lukket om mandagen. Derved opnås en sammenhængende og længere weekend. Til gengæld holdes der åbent en lørdag i umiddelbar nærhed, som erstatning for den ekstra fridag. Brodage for det kommende år meldes ud i slutningen af foregående år.