Gå til indhold

Public diplomacy praktikant

Har du flair for kommunikation og interesse for kultur?

Ambassaden i Sofia, Bulgarien, søger en public diplomacy praktikant fra 1. februar (eller tidligere, hvis muligt) til 31. juli 2024.

Public Diplomacy Praktikant

Har du flair for kommunikation og interesse for kultur?

Ambassaden i Sofia, Bulgarien, søger en public diplomacy praktikant fra 1. februar (eller tidligere, hvis muligt) til 31. juli 2024.

 

Bl.a. som følge af krigen i Ukraine og COVID-19 oplever Bulgarien en række politiske, sociale og økonomiske udfordringer, der vil give dig mulighed for at arbejde i et spændende og udfordrende miljø.

Som praktikant på ambassaden vil du opnå et solidt kendskab til public diplomacy-området samt et dybdegående indblik i arbejdet på en dansk ambassade.

Du vil sammen med ambassadens øvrige medarbejdere skulle bidrage til at udbrede kendskabet til Danmarks politiske prioriteter samt rolle som foregangsland på en række centrale områder, herunder klima og miljø, design og arkitektur samt globalt ansvar og engagement. Du skal medvirke til at skabe øget opmærksomhed om Danmark og dansk kultur ved bl.a. at arrangere og deltage i møder, konferencer og kulturaktiviteter. Dertil er det også dig, som sidder med ansvaret for opdatering af ambassadens sociale platforme og hjemmeside. Desuden kan du blive inddraget i ambassadens politiske virke, ved eksempelvis at udarbejde indberetninger til Udenrigsministeriet.

Du vil blive en del af en lille ambassade, og du vil derfor få mulighed for at deltage i ambassadens mange opgaver på tværs af arbejdsområder. En af fordelene ved at det er en lille ambassade er, at du ikke bare bliver en praktikant, men en integreret og vigtig del af ambassaden. Du vil desuden indgå i et tæt samarbejde med den politisk-økonomiske praktikant.

 

Kvalifikationer

Vi søger en engageret kandidatstuderende med en bachelorgrad fra et kommunikations-, humanistisk, samfunds- eller internationalt rettet studie.

Det forventes, at praktikanten arbejder målrettet og selvstændigt, men samtidig kan indgå i et flerkulturelt og dynamisk miljø. Bulgarien er et spændende land i rivende udvikling, og vi forventer derfor, at du er udadvendt, nysgerrig og åben for en ny kultur.

Et sikkert engelsk, både mundtligt og skriftligt, forudsættes. Tidligere relevant erhvervserfaring er også en fordel, men ikke et krav.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med sociale medier samt opdatering af hjemmesider.

Da der er tale om en lille ambassade, vægtes selvstændighed, ansvarlighed og initiativ fra praktikantens side.

 

Kontraktforhold

Der indgås en praktikaftale for praktikopholdet. Praktikanten skal være dansk statsborger eller kunne dokumentere længerevarende fast tilknytning til Danmark. Praktikanten skal være indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution under praktikforløbet og skal kunne få meritoverført forløbet. Derudover er en sikkerhedsgodkendelse en forudsætning for at arbejde som praktikant på ambassaden.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder en kompensation på pt. DKK 2.500 pr. måned, som tilskud til logi og transport. Ambassaden stiller ikke bolig til rådighed, men de nuværende praktikanter lejer en lejlighed med aftale om overtagelse for de kommende praktikanter. Der er under opholdet mulighed for at modtage SU efter gældende regler.

 

Ansøgning

Ansøgningsfristen for praktikstillingen er 18. august 2023.

Ansøgning (maks. én side), CV, kopi af eksamensbevis samt eventuelle relevante bilag sendes til ambassaden via e-mail i én samlet pdf-fil til [email protected]. Anfør venligst i emnefeltet: "Praktikansøgning - Public Diplomacy".

For yderligere oplysninger kontakt ambassaden på tlf.: +359 2 917 01 00 eller via [email protected]

Når ambassaden har modtaget ansøgningen, sendes en bekræftelse på dette. Der afholdes samtaler over Skype med udvalgte ansøgere umiddelbart efter ansøgningsfristen. Endeligt svar på ansøgningen kan forventes senest en måned efter fristen.

.