Gå til indhold

Public diplomacy praktikant

Har du flair for kommunikation og interesse for kultur?

Ambassaden i Sofia, Bulgarien, søger en public diplomacy praktikant fra 1. august 2024 (eller tidligere, hvis muligt) til 31. januar 2025.

Den danske ambassade i Bulgarien søger en Public Diplomacy Praktikant til efterår 2024

Har du flair for kommunikation, SoMe og interesse for kultur? Lyder det spændende, at arbejde med Udenrigsministeriets Public Diplomacy, der tjener Danmarks mellem- og langsigtede strategiske interesser og mål? Leder du efter et unikt praktikophold, hvor du vil få bred erfaring med arbejdet på en bilateral ambassade? Og vil du gerne til et smukt og historisk land fyldt med UNESCO verdensarv, solrige strande og bjerge til vandreture og vintersport?

Så søger Ambassaden i Sofia en Public Diplomacy praktikant fra 1. august 2024 til 31. januar 2025.

Bulgarien har en lang og rig historie, hvor især tiden under kommunismen indtil 1990 stadig spiller ind i landets aktuelle komplekse politiske virkelighed. Geopolitisk grænser Bulgarien op til Vestbalkan i den ene side, Sortehavet og Rusland i den anden side og Tyrkiet mod syd, og du vil under praktikopholdet derfor opnå indblik i flere af Danmarks udenrigspolitiske prioriteter. Krigen i Ukraine og landets indsats for indtræden i Eurozonen og Schengen-samarbejdet betyder bl.a., at Bulgarien oplever en række politiske, sociale og økonomiske udfordringer, der vil give dig mulighed for at arbejde i et spændende og udfordrende miljø.

Under opholdet vil du få et dybdegående indblik i arbejdet på en dansk ambassade og beskæftige dig med varetagelse af Danmarks Public Diplomacy interesser i Bulgarien. Ambassaden er lille, og du vil som en vigtig og integreret del af ambassaden derfor få mulighed for at deltage i ambassadens mange opgaver på tværs af arbejdsområderne. Der lægges i dagligdagen vægt på et godt arbejdsklima, hvor vi hjælper hinanden.

Du vil sammen med ambassadens øvrige medarbejdere skulle bidrage til at udbrede kendskabet til Danmarks politiske prioriteter samt rolle som foregangsland på en række centrale områder, herunder klima og miljø, design og arkitektur samt globalt ansvar og engagement. Du skal medvirke til at skabe øget opmærksomhed om Danmark og dansk kultur ved bl.a. at arrangere og deltage i møder, konferencer og kulturaktiviteter. Dertil er det også dig, som sidder med ansvaret for opdatering af ambassadens hjemmeside og sociale platforme.

Desuden kan du forvente at blive inddraget i ambassadens politiske virke, ved eksempelvis at udarbejde indberetninger til Udenrigsministeriet, og vil derfor indgå i et tæt samarbejde med den politisk-økonomiske praktikant.

Kvalifikationer

Vi søger en engageret kandidatstuderende på et kommunikations-, humanistisk, samfunds- eller internationalt rettet studie.

Det forventes, at praktikanten arbejder målrettet, proaktivt og selvstændigt, men samtidig kan indgå i et multikulturelt og dynamisk miljø. Bulgarien er et spændende land i rivende udvikling, og vi forventer derfor, at du er udadvendt, nysgerrig og åben for en ny kultur.

Et sikkert engelsk, både mundtligt og skriftligt, forudsættes. Tidligere relevant erhvervserfaring er også en fordel, men ikke et krav. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med sociale medier samt opdatering af hjemmesider.

 

Praktiske oplysninger

Der indgås en praktikaftale for praktikopholdet. Praktikanten skal være dansk statsborger eller kunne dokumentere længerevarende fast tilknytning til Danmark. Praktikanten skal være indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution under praktikforløbet og skal kunne få meritoverført forløbet. Derudover er en sikkerhedsgodkendelse en forudsætning for at arbejde som praktikant på ambassaden.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder en kompensation på op til DKK 4.000 pr. måned, som tilskud til logi og transport. Kompensationen gives i form af refusion af dokumenterede udgifter. Ambassaden stiller ikke bolig til rådighed, men de nuværende praktikanter lejer en lejlighed med aftale om overtagelse for de kommende praktikanter. Der er under opholdet mulighed for at modtage SU efter gældende regler.

 

Ansøgning

Ansøgningsfristen for praktikstillingen er 1. marts 2024.

Ansøgning (maks. én side), CV, kopi af eksamensbevis samt eventuelle relevante bilag sendes til ambassaden via e-mail i én samlet pdf-fil til [email protected]. Anfør venligst i emnefeltet: "Praktikansøgning - Public Diplomacy".

For yderligere oplysninger kontakt ambassaden på tlf.: +359 2 917 01 00 eller via [email protected]

Når ambassaden har modtaget ansøgningen, sendes en bekræftelse på dette. Der afholdes samtaler over Skype med udvalgte ansøgere umiddelbart efter ansøgningsfristen. Endeligt svar på ansøgningen kan forventes senest en måned efter fristen.