Gå til indhold

Bilist i Bulgarien

Inden du rejser til Bulgarien i egen dansk indregistreret bil, skal du huske at tage bilens registreringsattest og det grønne forsikringskort med. Du skal også være opmærksom på, at vejforholdene er anderledes end i Danmark, og at der betales vejgebyr ved kørsel i Bulgarien.

Hvis man kører til Bulgarien i egen bil, indregistreret i Danmark, skal man være opmærksom på en række forhold:

  • Bliver køretøjet stjålet, skal tyveriet anmeldes til den lokale politistation inden for 3 døgn.
  • Man må ikke have meldt et andet køretøj stjålet i Bulgarien inden for de seneste 5 år.
  • Bilens papirer må ikke have befundet sig i bilen, da den blev stjålet.
  • Der må ikke være forhold omkring tyveriet, der kan tyde på, at ejeren selv har været involveret i tyveriet (mistanke om forsikringssvindel).

Hvis samtlige disse forhold ikke er opfyldt, risikerer man, at det bulgarske toldvæsen ved udrejsen kræver, at der skal skrives under på en erklæring om, at man inden for 90 dage vil indbetale moms og afgifter for det stjålne køretøj til den bulgarske stat. Hvis man nægter at skrive under på erklæringen, eller hvis det pågældende beløb ikke bliver indbetalt inden for 90 dage, risikerer man at få indrejseforbud i Bulgarien i op til 5 år.

Selvom de ovenfor nævnte betingelser er opfyldt, kan bulgarsk toldvæsen forlange, at man skriver under på en erklæring om, at man inden for 90 dage vil indbetale moms og afgifter for det stjålne køretøj til den bulgarske stat. Også i sådanne tilfælde gælder, at man, hvis man nægter at skrive under på erklæringen, eller hvis det pågældende beløb ikke bliver indbetalt inden for 90 dage, risikerer at få indrejseforbud i Bulgarien i op til 5 år.
På denne baggrund anbefales det, at man aldrig efterlader sin bil ubevogtet, og at man aldrig efterlader bilens papirer i handskerummet, og at man i øvrigt udviser den største agtpågivenhed.

Udvis stor forsigtighed ved kørsel i Bulgarien

Vejene er som udgangspunkt i en dårlig stand. Der er mange huller i vejbanen, afstribningen er mangelfuld, stedvis er der ingen fortove, osv. Der køres hurtigt, men der træffes også mange uventet langsomme trafikanter på de bulgarske landeveje, især uden for byerne. Det kan eksempelvis være æselkærrer, traktorer, cyklister uden lys, osv. Undgå så vidt muligt kørsel om natten på mindre veje uden for byerne.

Kørekort og registreringsattest og det grønne forsikringskort skal medbringes.

Vejgebyrer

Der skal betales vejgebyrer for at benytte det bulgarske vejnet. Fra 1. januar 2008 er der blevet indført et nyt vignetsystem for køretøjer, som benytter det bulgarske vejnet. Vignetterne kan købes ved grænseovergangene og udvalgte tankstationer. Endvidere kan du købe en e-vignette. Du kan læse mere ved at klikke her.

Vignetterne består af to dele. Den første, vignetklistermærket, skal placeres nederst i højre hjørne på forruden. Den anden del af vignetten skal beholdes af føreren i bilen.

Når vignetten ikke længere er gyldig, skal vignetklistermærket fjernes fra foruden. Se vejgebyrsatserne her.

 

Trafikpolitiet

Specielt i den travle sommersæson er det bulgarske trafikpoliti meget aktive på vejene. Hastighedskameraer er blandt andet i brug. Bliver man stoppet af politiet, skal man holde ind til siden med det samme og samarbejde med politiet. Man skal altid kunne fremvise et gyldigt kørekort samt papirerne der er tilknyttet køretøjet.

Der har været tilfælde hvor borgere er blevet stoppet og berøvet af personer der udgav sig for at være politi, Det er derfor vigtig at udvise forsigtighed.
Politiet kan kendes på deres uniformer og identifikationsnummeret som de bærer på brystet.

Sådan klager man over grænse- og trafikpoliti og toldere

Hvis man vil indgive en klage over det bulgarske grænse- eller trafikpoliti, skal man bruge den engelske online form her

Klager kan indgives anonymt, men hvis klagen skal behandles officielt skal der vedlægges navn og adresse. Vent ikke for længe med at indgive en klage - jo før jo bedre. Det gør undersøgelsen betydeligt lettere.

Det er vigtig at notere sig nedenstående når man skal indgive en formel klage:

  • Tid og sted for hændelsen.
  • Identifikationsbadge på den offentligt ansatte (kan ses på brystet),
  • Registreringsnummeret på politibilen
  • Hvis muligt navn og rang på den offentligt ansatte.

Klager over grænsepolitiet kan også afleveres i ”klageboksen” ved grænsen.
Mandag-fredag mellem 9-12.30 og 13-17.30 kan man gøre brug af en hotline der registrerer ulovligheder.
Tlf. 359 (2) 2 9859 4504 eller +359 (0) 2 9859 4496 hvor klager kan indgives på engelsk.

Mere information

Yderligere oplysninger om vej- og trafikforholdene i Europa og Bulgarien kan findes på EU's hjemmeside og FDM's hjemmeside, samt på hjemmesiden for den bulgarske pendant til FDM, Union des automobilistes Bulgares (UAB).