Gå til indhold

Dobbelt Statsborgerskab

Fra 1. September 2015 er det blevet muligt at være i besiddelse af et dobbelt statsborgerskab, hvoraf det ene er dansk.

Nye regler for dobbelt statsborgerskab

Er du bosiddende i udlandet, og er du interesseret i at kende mere til de nye regler om dobbelt statsborgerskab?

I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven er trådt i kraft den 1. september 2015. Hovedelementerne omfatter blandt andet:

1) Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at erhvervelse af dansk indfødsret er betinget af, at statsborgerskab i andre stater derved mistes og af at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab  En 5-årig overgangsordning, som giver tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har  overtaget ressortansvaret på området fra Justitsministeriet, mens Statsforvaltningen vil stå for den daglige sagsbehandling vedrørende generhvervelse ved erklæring.

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?

Man kan søge om at generhverve sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Statsforvaltningen - også fra udlandet. Du kan også mod ekstra gebyr indsende erklæringen via en dansk ambassade eller et af de mange danske konsulater i udlandet. Du kan se de danske repræsentationer herPå Ministeriet for Udlændinge og Integrations hjemmeside er der information og vejledning om de nærmere regler. 

Hvordan får jeg et dansk pas?

Du vil kunne søge om et dansk pas, når Statsforvaltningen har behandlet din sag og afgjort, at du har generhvervet dit danske statsborgerskab. For personer over 12 år skal passet indeholde biometri (fingeraftryk og billede i en chip). Husk at du som hovedregel skal bestille tid for at kunne indgive din pasansøgning.