Gå til indhold

Visum og opholds- og arbejdstilladelse

Danske statsborgere er visumfri i indtil 90 dage i forbindelse med turisme og besøg i Bulgarien. Ved længerevarende ophold eller i forbindelse med arbejde eller studier i Bulgarien, uanset varighed, skal der søges om opholdstilladelse efter ankomsten til Bulgarien.

Visum

EU-borgere, herunder danskere, kan opholde sig i Bulgarien uden visum i op til 90 dage. Ønskes ophold i landet i længere end 90 dage, skal der inden den visumfri periodes udløb søges om opholdstilladelse.

Opholdstilladelse

Bulgarsk opholdstilladelse i op til fem år kan udstedes i følgende tilfælde:

  1. ved forevisning af en arbejdskontrakt, der garanterer fuldtidsarbejde
  2. ved etablering af et bulgarsk firma efter gældende bulgarsk lov
  3. ved på anden vis at være i besiddelse af sygeforsikring og nødvendige midler til livets ophold i Bulgarien
  4. ved indskrivning ved en bulgarsk uddannelsesinstitution
  5. ved indgåelse af ægteskab med en bulgarsk statsborger.

Opholdstilladelse gives i form af et brev ("certificate").

Ansøgning om opholdstilladelse ("Prodelshitelno prebivavane") indgives på den lokale politistation. Nederst på siden kan du finde adresserne på de relevante politimyndigheder i Sofia og en række større provinsbyer.

Fremmedpas (Alien Passport)

Udlændinge, der rejser på dansk fremmedpas (Alien's Passport), skal have visum til Bulgarien, hvis de ellers er visumpligtige til Bulgarien. Oplysning, om man er visumpligtig til Bulgarien, kan indhentes på den bulgarske ambassade i Danmark, hvor man i givet fald også kan søge om visum. Det bemærkes, at det ikke er muligt at købe visum på den bulgarske grænse, f.eks. i lufthavnen. Visumpligtige indehavere af danske fremmedpas, der ankommer til Bulgarien uden bulgarsk visum, returneres konsekvent af de bulgarske myndigheder med førstkommende fly til Danmark.

Udlændinge, der rejser på et såkaldt flygtningepas (i henhold til Konventionen af 28. juli 1951) er visumfritagne og kan således rejse til Bulgarien uden visum.

Den bulgarske ambassade i Danmark har disse kontaktoplysninger

Embassy of the Republic of Bulgaria
Gamlehave Allé 7
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 64 24 80 (for information om visum)
Telefon: 39 64 24 84 (for personlig betjening)

E-mail: [email protected]
Træffetid: mandag - fredag kl. 10:00 - 12.00.

Sofia

Central Police Department (Sofia Directorate of the Ministry of Interior

5, Antim 1st Str.
1303 Sofia
Tlf.: + 359 (2) 987 77 77
Fax: + 359 (2) 9827 32 33, 988 40 67

Migration Sector (Passport Office)

48 Mariya Luiza Blvd
1000 Sofia
Tlf.: +359 (2) 982 37 64

 

 

Russe

Regional Departement of the Ministry of Interior (RDMI)

49, Gen Skobelev Blvd.
7000 Russe
Tlf.: + 359 82 /834 528
Fax: +359 82 824 364
E-mail: [email protected]

 

 

Montana

Regional Directorate of the Ministry of Interior

2, Al.Stamboliiski Blvd.
3400 Montana
Tlf.: +359 96 396 396, 396 554/55/56
Fax: +359 96 396 592
Vagthavende: +359 96 301604

 

 

Smolyan

Regional Departement of the Ministry of Interior (RDMI)

67, "Bulgaria" Blvd
4700 Smolyan
Automatisk telefonomstilling: +359 301 62719
Vagthavende: +359 301 62814
Fax: +359 301 62469

 

 

Plovdiv

Regional Directorate of the Ministry of Interior

7, Knyaz Bogoridi Str.
4000 Plovdiv
Tlf.: +359 32 632 210
Fax: +359 32 632 310
E-mail: [email protected]

 

Veliko Tarnovo

Regional Directorate of the Ministry of Interior

7, Bacho Kiro Str.
5000 Veliko Tarnovo
Tlf.: + 359 62 662 234
Fax: + 359 62 263 233
E-mail: 
[email protected]

 


Shumen

Regional Department of the Ministry of Interior (RDMI)

2, San Stefano Str.
9700 Shumen
Automatisk telefonomstilling: +359 54 800 590; 830 785
Vagthavende: +359 54 800 588

 

 

Varna

Regional Directorate of the Ministry of Interior

2, Kaloyan Str.
9000 Varna
Automatisk telefonomstilling: +359 52 65291

 

Blagoevgrad

Regional Department of the Ministry of Interior (RDMI)

3, Vlado Chernozemski Str.
2700 Blagoevgrad 
Tlf.: +359 73 830 464   
Tlf. og Fax: +359 73 885 191  
E-mail: [email protected]

 

Burgas

Regional Department of the Ministry of Interior (RDMI)

46, Hristo Botev Str.
8000 Burgas
Tlf.: +359 56 844 241, 816 328
Tlf./Fax +359 56 816 327