Gå til indhold

Ind- og udrejse

Når turen går til Bulgarien kan du her læse mere om reglerne vedrørende pas, told, indførsel af kæledyr, vaccinationer mm.

Pas

Rejser du til Bulgarien som dansk statsborger, skal du have pas med. Ambassaden anbefaler at, passet er gyldigt i mindst 3 måneder længere end varigheden af det planlagte ophold i Bulgarien. Herved undgås problemer, hvis afrejsen fra Bulgarien skulle blive forsinket af den ene eller anden grund.

Fra og med den 1. januar 2006 accepterer Bulgarien ikke længere, at børn rejser på forældres eller nærtståendes pas.

Vaccination

Inden du skal rejse til Bulgarien anbefales det at besøge hjemmesiden til Statens Seruminstitut, for at se hvilke vaccinationer der kræves.

Told

Indførsel af valuta til Bulgarien

Beløb, der overstiger modværdien af EUR 10.000, skal deklareres hos toldvæsenet ved ankomsten til Bulgarien. Hvis den medbragte kontantbeholdning overstiger EUR 10.000, - og man ankommer til Bulgarien med fly, skal man gå gennem toldkontrollen.

Udførsel af valuta fra Bulgarien

Ved udførsel af beløb på BGN 25.000 eller derover (i BGN eller modværdien i anden valuta svarende til ca. DKK 95.000 eller ca. EUR 12.800) skal beløbet deklareres hos toldvæsenet, når man forlader landet. Når man deklarerer beløbet, skal man samtidig:

  1. bevise beløbets oprindelse i form af en kvittering, lønseddel, salgskontrakt, osv.
  2. bevise, enten at alle skyldige skatter, afgifter, moms, osv. er svaret af beløbet, eller at der ikke skal svares skatter, osv. af beløbet. Dette kan ske i form af en erklæring fra det nærmeste skattekontor i forhold til den adresse, hvor man som udlænding har været/fortsat er registreret under sit ophold i Bulgarien.

Hidrører beløbet (eller en del heraf) ikke fra Bulgarien, men er beløbet blevet indført i Bulgarien, skal man ved udførslen bevise, at man deklarerede beløbet ved indrejse. Derfor er det vigtigt at huske at opbevare tolddeklarationen.

For yderligere information omkring toldregler i Bulgarien henvises der til det bulgarske toldvæsens hjemmeside.

Ædelmetaller

Følgende krav gør sig gældende når man indfører eller udfører ædelmetaller:

  • 37 gram guld og platin, ikke-forarbejdet og halv-forarbejdet, inklusiv mønter fremstillet helt eller delvist af guld og platin
  • 60 gram smykker og tilbehør fremstillet af guld og platin
  • 300 gram sølv, inklusiv mønter, smykker og tilbehør fremstillet helt eller delvist af sølv. Man skal skriftligt deklarere ædelmetaller og ædelstene, hvis det man indfører rammer eller overstiger de overnævnte vægtkrav. Pulver og andre former, fremstillet af ædelmetaller eller ædelstene skal ligeledes skriftlig deklareres, hvis det rammer eller overstiger gældende vægtkrav.

Danske toldregler

SKATs hjemmeside kan du læse mere hvilke varer og hvor store mængder du kan indføre toldfrit til Danmark.

Kæledyr

Man skal kunne fremvise en sundhedsattest udstedt af de veterinære myndigheder højst 5 dage før afrejsen i forbindelse med indførelse af kæledyr. Derudover kræves for hunde og katte en dansk rabies vaccinationsattest, attesteret af de veterinære myndigheder i Danmark, hvoraf det skal fremgå, at dyret er blevet vaccineret mellem 1 og 12 måneder før afrejsen.
Hvis man skal rejse i bil gennem EU til Bulgarien, kræves et særligt kæledyrspas, som man kan læse mere om hos Fødevarestyrelsen.dk.

Våben

Skal du på jagt i udlandet er der regler for, hvordan du skal forholde dig ved både udrejsen, og når du kommer tilbage. Reglerne administreres af politikredse hvortil ansøgningsblanketten om tilladelse til udførsel skal indsendes. Foregår rejsen med fly, er der særlige regler at tage hensyn til, kontakt derfor dit flyselskab i god tid inden afrejse. 

Medicin

Skal du have medicin med på rejsen, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Læs her hvordan du skal forholde dig, når du skal have medicin med til udlandet.

Rejsevejledning og Danskerliste

Inden du rejser til Bulgarien, anbefaler vi dig at orientere dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning til Bulgarien og downloade appen Rejseklar. Med denne app kan holde dig orienteret og søge nyttige råd om Bulgarien. Du kan også via Rejseklar tilmelde dig Danskerlisten, så du kan modtage vigtige beskeder i tilfælde af en alvorlig krise eller forbedring i det land du rejser i.