Gå til indhold

Fængsling

Ambassaden kan ikke få dig ud af fængsel, hvis du overtræder opholdslandets love. Det er opholdslandets og ikke dansk ret, der gælder i udlandet.

Hjælp til fængslede

Hvis du, som dansker bliver anklaget og fængslet i udlandet for overtrædelse af opholdslandets lovgivning, har du krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Ambassaden eller konsulatet vil hurtigst muligt kunne hjælpe med at etablere kontakt til en advokat, pårørende i Danmark eller andre. Hvis du ønsker det, vil ambassaden aflægge besøg i fængslet samt følge retssagens forløb.

Har du dobbelt statsborgerskab, kan du efter folkerettens regler normalt ikke påkalde dig den ene stats konsulære beskyttelse over for den anden, hvis den anden stat modsætter sig. Endvidere har Danmark ifølge folkeretten ikke ret til at yde konsulær beskyttelse til personer uden dansk
statsborgerskab, selv om det i nogle lande tolereres i et vist omfang.

 

Udenrigsministeriet kan ikke afholde udgifter i forbindelse med privatpersoners retssager i udlandet. Udgifter til advokatbistand, ekstraforplejning m.v. skal derfor afholdes af dig selv. Gældende praksis er, at kun efter garantistillelse fra f.eks. dit pengeinstitut i Danmark, eller efter forudgående indbetaling af beløbet fra f.eks. familie eller venner, kan sådanne udgifter afholdes.

Vi kan ikke påvirke udenlandske retsprincipper

Det er officiel dansk politik at opfordre andre lande til at opbygge et retsstatssystem med klar adskillelse mellem den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt, hvor domstole og anklagemyndighed kan fungere uafhængigt af politiske beslutninger og pression.

Derfor er det ikke muligt for Udenrigsministeriet, at gå ind med politiske midler og opfordre udenlandske myndigheder til at bryde grundlæggende retsprincipper til fordel for fængslede danskere.